วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ทำโครงการเฮฮากับตัวเลข จัดร่วมกับพี่เอกคณิตศาสตร์ มีหน้าที่ตีกลอง ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรประจำฐาน อับดุลรู้ได้ไงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น