วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สัปดาห์นี้สอนหน่วยวิทยาศาสตร์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ทางโรงเรียนได้พาเด็กไปทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 ได้ทำโครงการเฮฮากับตัวเลข จัดร่วมกับพี่เอกคณิตศาสตร์ มีหน้าที่ตีกลอง ดูแลเด็ก เป็นวิทยากรประจำฐาน อับดุลรู้ได้ไงวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

สอนหน่วย ตาวิเศษ ให้เด็กได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์โดยการใช้วัสดุท้องถิ่น หรือขยะ นำมารีไซเคิล ทำเป็นของเล่นทำจากกระดาษนิตยสาร

ทำจากเปลือกไข่


ทำจากกล่องนม